∣  Contact  ∣

Contact Info


  • NO.10, Lane 136, Jiaren St.,Jhubei City, Hsinchu County 30264, Taiwan (R.O.C.)
  • 03-558-6888
  • 03-558-9001
  • service@rifartek.com